จันทบุรีประกาศพื้นที่ภัยแล้งเพิ่มอีก1อำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จันทบุรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ภัยแล้งเพิ่มอีก 1 อำเภอ รวมประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้วทั้งสิ้น 8 อำเภอ 61 ตำบล จังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ภัยแล้ง ไปแล้ว 7 อำเภอ แต่เนื่องจากสถานการณ์ได้ขยายวงกว้างขึ้น จังหวัดจันทบุรีจึงประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง เพิ่มขึ้น อีก 1 อำเภอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบภัยแล้ง และความคล่องตัของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยพื้นที่ประกาศ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง ของจังหวัดจันทบุรี รวม 8 อำเภอ 61 ตำบล ประกอบด้วย อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอมะขาม อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว และ อำเภอเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีได้มอบหมายให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการออกให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้มีการประสานความร่วมมือกบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.และ เทศบาลฯ ทุกแห่งในการจัดเตรียมรถน้ำ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อม สำหรับประชาชน หรือ เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบปัญหาภัยแล้ง และประสงค์ขอความช่วยเหลือ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ อบต. และ เทศบาลแต่ละท้องที่ หรือที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3932 -5138

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด