สธ. ระบุ คนไทยมีปัญหาความเสื่อมของอวัยวะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปัญหาข้อเสื่อมกว่า 1 ล้านคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ระบุ คนไทยมีปัญหาความเสื่อมของอวัยวะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปัญหาข้อเสื่อมกว่า 1 ล้านคน และสมองเสื่อมกว่า 9 แสนคน นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงผลสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุไทย โดยได้สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 21 จังหวัดจำนวน 3 หมื่นคน ว่า จากข้อมูลการวิจัย พบผู้สูงอายุไทยมีจำนวนมากขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดลดลง ทำให้ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่า อีก 15 ปี สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ทั้งนี้จากการสำรวจยังพบผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพใน 3 ด้าน ทั้งในเรื่องของกลุ่มโรคเรื้อรัง อาทิ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ขณะที่กลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมจากอวัยวะ พบผู้สูงอายุเป็นโรคข้อเสื่อมกว่า 1 ล้านคน และยังพบปัญหาในเรื่องของต้อกระจก การได้ยิน การบดเคี้ยว ภาวะสมองเสื่อม ที่มีอยู่กว่า 9 แสนคน ส่วนกลุ่มโรคด้านสุขภาพจิต พบผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 5 และต้องการคนดูแลอีกกว่า 3 แสนคน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุข จะเดินหน้าดูแลผู้สูงอายุโดยเน้นให้ผู้สูงอายุรู้จักการดูแลโดยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล และให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ในลักษณะของ HOME HEALTH CARE

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด