นครพนมประสบภัยแล้งหลังน้ำในอ่างลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากในปีนี้พบพื้นที่ส่วนใหญ่ มีแนวโน้มภัยแล้งอย่างหนัก เพราะปริมาณตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ มีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนในพื้นที่นครพนมพบว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานเฉลี่ยแค่ 30% พร้อมประกาศเตือนให้เกษตรกร ลดการใช้น้ำในการเกษตร และงดการปลูกพืชการเกษตรนอกเขตชลประทาน ที่อาจจะขาดแคลนน้ำได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมตรวจติดตามโครงการขุดลอกและสร้างฝายกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอนาหว้า และอำเภอท่าอุเทน ที่มีการผลักดันของงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเริ่มทำการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จในปี 54 ที่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับนครพนมได้ในระยะยาว