แพทย์ มศว หมดเหตุขอแยกตัว

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงผลสรุปของคณะกรรมการแพทยสภาที่ยืนยันมติเดิม ที่ได้รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทยศาสตรบัณฑิต มศว ว่า ตนเห็นด้วยกับทางแพทยสภาที่รับรองหลักสูตรดังกล่าวว่า เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ดังนั้นในเรื่องการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ ที่คณบดีคณะแพทยศาสร์ มศว ระบุว่า เมื่อมีหลักสูตรนานาชาติแล้ว จะต้องมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ โดยการตั้งเป็นองค์กรใหม่ ก็คงไม่มีความจำเป็นจะต้องแยกตัวไปแล้ว

ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ภายในคณะแพทยศาสตร์ มศว ยังมีความขัดแย้งทางความคิดว่าในเรื่องการเสนอหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจึงต้องรอฟังและหารือกับทางสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่ยังเห็นแตกต่างกันอยู่ และจะยังไม่มีการพิจารณาหลักสูตรที่แพทยสภารับรองมาแล้ว อย่างไรก็ตามหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษจริง ก็คงต้องใช้งบประมาณที่สูงขึ้นกว่าการเรียนแพทย์ภาคปกติ เพราะต้องมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น และนำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาช่วยสอนด้วย ศ.ดร.วิรุณ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด