นักเรียน นักศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกวดวงดนตรีเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร รวม 15 ทีม ร่วมประกวดวงดนตรีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ตามโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (14 กพ.53)ภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้จัดประกวดวงดนตรีเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ครั้งที่ 2 ตามโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร รวมกลุ่มไม่เกิน 6 คน เพื่อร่วมประกวด โดยปีนี้ มีวงดนตรีที่สนใจสมัครประกวดรวม 15 วง ซึ่งจะใช้เวลาในการประกวด 15 นาที ร้องและเล่นดนตรีจำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงเร็ว 1 เพลง เพลงช้า 1 เพลง และเพลงบังคับ 1 เพลง ได้แก่ เพลงคนไทยหัวใจเดียวกัน สำหรับวงดนตรีที่ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท นายชัยวัฒน์ ชัยเวศวิศิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า การประกวดวงดนตรีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้ เพื่อต้องการที่จะสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ อย่างมีคุณค่า หวังให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร นำละครเวที และนิทรรศการความรู้มาจัดแสดงให้ชมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด