ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือเฝ้าระวังไฟป่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล ลีลาวโรภาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 26 ยอมรับว่า สถานการณ์ไฟป่าปีนี้ มีแนวโน้มรุนแรง โดยมีไฟป่าเกิดขึ้นแล้ว 2,611 ไร่ จากปีก่อนที่มี 681 ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้น 380% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 190% จากปี 2551 โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการหาของป่า และมีฝนตกน้อยทำให้มีเชื้อเพลิงจากสะสมมาก ส่วนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าปีนี้ นอกจากการเฝ้าระวังแล้ว ยังได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อจัดจ้างประชาชนในพื้นที่รวม 212 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 8 คน ทำหน้าที่เฝ้าระวังและหากพบเห็นไฟป่า ต้องรีบเข้าไปดับและแจ้งให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนลดการเผาป่าด้วย