รมว.วิทย์ฯยันทดสอบเครื่องจีที200โปร่งใส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยันถึงความโปร่งใส ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ซึ่งมีการแบ่งคณะกรรมการทดสอบออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่กรรมการฝ่ายซ่อนวัตถุ
กรรมการฝ่ายค้นหาวัตถุ และมีผู้สังเกตการณ์ในการทดสอบครั้งนี้ จะมีการซ่อนสารระเบิด ซีโฟร์ น้ำหนักกว่า 500 กรัม ในกล่องที่มีอยู่ทั้งหมด 4 ใบ โดยในแต่ละรอบ จะมีการเปลี่ยนจุดที่ซ่อนอยู่ตลอดเวลา ส่วนกรณี จะมีการนำออกไปทดสอบในสถานที่จริงหรือไม่ คงต้องรอคณะรัฐมนตรี จะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่คณะกรรมการทำการทดสอบจนครบ 20 รอบแล้ว ก็จะเปิดให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพ และตรวจสอบเป็นหลักฐานเพื่อความชัดเจนต่อไป