ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี ทั้งเพศชายและหญิง 600 อัตรา พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 2 กลุ่มสายงาน คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 400 อัตรา รับเฉพาะเพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่เกิน 77 เซนติเมตร อายุระห่าง 18 - 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครโดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ กรณีจบการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจบการศึกษาปริตรีทางปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องเรียนจบกฎหมาย 3 วิชา คือ ป.อาญา, ป.วิอาญา, กฎหมายลักษณะพยานครบทุกลักษณะ กลุ่มที่ 2 สายงานอำนวยการและสนับสนุน 200 อัตรา รับสมัครเพศหญิงและชายอายุ 18 - 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครเพศหญิง ขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตรขึ้นไป โดยรับสมัครทางอินเตอร์เนตเว็บไซต์ www.policeadmission.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.พ.2553 โดยมีค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร คือ ค่าธรรมเนียมสอบ 250 บาท และค่าบริการอินเตอร์เนตและค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท สำหรับเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรีหรือสิบตำรวจตรีหญิง ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับอัตราเงินเดือน 7,890 บาทพร้อมค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเสี่ยงภัยตามสิทธิ์ที่ทางราชการกำหนด ผู้สนใบถามข้อมูลเพิ่มเติม และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thaimaxwell.com และหน่วยรับสมัคร ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ โทร 073 220217, 073 212870 โทรสาร 073 211702 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวอีกว่า กรณีมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบแข่งขันโดยเรียกเงินหรือทรัพย์สินเป็นค่าตอบแทนนั้น ถือเป็นการโกหกหลอกหลวง เพราะการดำเนินงานทุกขั้นตอนของการสอบเป็นรูปคณะกรรมการมีสักขีพยาน นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หากท่านพบเห็นการทุจริตกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ดั้งกล่าวข้างต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด