รมว.วิทยาศาสตร์พร้อมตรวจสอบจีที200แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจความพร้อมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 จากบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ขณะที่ คุณหญิงกัลยา เปิดเผยว่า การพบปะเครื่องตรวจวัตถุระเบิดดังกล่าวอาจใช้เวลานานประมาณ 2 วัน ระหว่างการทดสอบไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาด และทำการทดลองจำนวน 20 ครั้ง โดยจะนำระเบิดซีโฟร์ ไปซ่อนและเปลี่ยนตำแหน่งการหาทุกครั้ง เพื่อหาสารระเบิด ทั้งนี้คุณหญิงกัลยา ยอมรับกระทรวงมหาดไทย มีการทำหนังสือขอให้ไปตรวจสอบเครื่องALPHA 6 ที่กระทรวงใช้งานด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลการสรุปการตรวจสอบ คุณหญิงกัลยา จะนำเข้ารายงานต่อนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีใน วันอังคารที่ 26 ก.พ. ที่จะถึงนี้