คนอเมริกันติดหวัดใหญ่09กว่า57ล้านคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ หรือ ซีดีซี ประมาณการ ว่า ชาวอเมริกัน กว่า 57 ล้านคน ป่วยจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 หรือ ไข้หวัดใหญ่ 2009 และมีผู้เสียชีวิตกว่า 11,700 คนแล้ว ในขณะนี้ โดยการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ ยังคงแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ในขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะสัดส่วนผู้ป่วยเทียบกับจำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่มีผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพียงประมาณ 70 ล้านคน เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ประมาณ 2.57 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งสูงกว่า ประมาณการเดิมว่า จะมีประมาณ 2 แสนคน ส่วนใหญ่ของผู้ป่วย อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-64 ปี รองลงมาเป็นบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี และ คนชรา อายุเกิน 65 ปี ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มวัยรุ่นมีความอ่อนไหวต่อการติดเชื้อโรค