อารีเพ็ญเชื่อความรุนแรงใต้ลดลง

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วนกลุ่ม 8 พรรคมาตุภูมิ กล่าวว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้อยู่ในระดับคงที่ไม่รุนแรงเหมือนกับที่ผ่านๆ มา เนื่องจากขณะนี้ มีการจัดระบบดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยรัดกุมและดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คนที่จ้องจะทำความผิดมักจะหาโอกาสและจังหวะอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่อยากฝากไปถึงรัฐบาล คือ จะต้องเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและรู้เท่าทัน เพราะหากไม่เช่นนั้นแล้ว อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ โดยเฉพาะปัญหาความร่วมมือจากชาวบ้าน เนื่องจาก มีความพยายามของผู้ก่อเหตุ ในการที่จะสร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดอยู่ตลอดจนเวลา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด