รมช.คลัง มอบบ้านดินให้แก่ผู้ด้อยโอกาสขาดแคลนที่อยู่อาศัยในจังหวัดพิจิตร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบบ้านดินให้แก่ผู้ด้อยโอกาสขาดแคลนที่อยู่อาศัยในจังหวัดพิจิตร พร้อมย้ำให้ชาวนาไทยปลูกข้าวที่มีคุณภาพเพื่อรักษาชื่อเสียงข้าวไทย วันนี้ (13 ก.พ.53) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบ "บ้านดิน เพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร เลขที่ 9809/2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ให้แก่ครอบครัวของ นางสาวญาดา แซ่ตั๋น อาชีพรับจ้างทั่วไปและหาปลา ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสขาดแคลนที่อยู่อาศัย ทั้งนี้จังหวัดพิจิตร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิสิริวัฒนภักดีและชมรมชาวใต้จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างบ้านดินเพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 อำเภอละ 1 หลัง รวม 12 อำเภอ และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนให้มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับบ้านดินหลังดังกล่าวมีลักษณะชั้นเดียวขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร มุงด้วยกระเบื้อง ตัวบ้านสร้างด้วยก้อนดินที่มีคุณสมบัติเก็บความเย็นได้ดี ใช้งบประมาณ 80,000 บาท โดยชาวบ้านร่วมกันก่อสร้าง โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการลดค่าเงินดองของประเทศเวียดนาม ว่า ได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในตลาดการค้าข้าว โดยพยายามประสานกับประเทศเวียดนามในประเด็นของการค้าข้าวซึ่งการแข่งขันกันที่ราคาไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย ขณะเดียวกันเกษตรกรภายในประเทศจะต้องมีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพด้วย จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาเลิกปลูกข้าวประเภทอายุสั้นเนื่องจากคุณภาพต่ำและอาจส่งผลถึงชื่อเสียงของข้าวไทยในตลาดต่างประเทศด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด