บิ๊กบังชี้หลังตัดสินคดี7.6 หมื่นไม่แรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ กล่าวว่า หลังการตัดสินคดียึดทรัพย์คิดว่า ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรง หากรัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างแท้จริง ทุกอย่างก็จะจบ ซึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ดำเนินการอยู่นั้น ก็ถือว่าโอเค
แล้ว ส่วนกระแสการปฏิวัติต้องบอกว่า กระแสคือกระแส ซึ่งกระแสที่เกิดขึ้นนั้น มีผลกระทบหลายๆ อย่าง ซึ่งต้องถามว่า มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ตนยืนยันว่า การปฏิวัตินั้นใครจะเป็นผู้ปฏิวัติจะต้องดูภาวะสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะใน
ยุคนี้ หากประชาชนไม่เห็นด้วย ใครปฏิวัติก็จะเกิดปัญหา ซึ่งเป็นเหมือนกันทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย หากจะทำต้องมีประชาชนร่วมมือด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่มีการมองว่า รัฐบาล 2 มาตรฐาน พล.อ.สนธิ กล่าว ในเรื่องความเป็นธรรมนั้น ผู้เสียผลประโยชน์ก็จะมองว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม เรื่องนี้อยู่ที่ใจตัวเองว่า จะยอมรับความเป็นธรรมที่มีการสมมุติขึ้นมาหรือไม่อย่างไร หากให้
เกียรติให้สิทธิ์เขาไปแล้ว ก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเขา โดยใช้ตัวบทกฎหมายในการพิจารณา ปรากเช่นไร ก็ต้องยอมรับ