จ.มุกดาหาร เปิดลานวัฒนธรรม เพิ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ฝึกอบรม 108 อาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เปิดกิจกรรมตามโครงการมรดกมุกดาหาร ลานวัฒนธรรมเพื่อประชาชนและลานผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา ฝึกอบรม 108 อาชีพ ที่บริเวณอุทยานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเดิม) จังหวัดมุกดาหาร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย และวิทยาลัย เทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ มรดกมุกดาหาร ลานวัฒนธรรมเพื่อประชาชน และลานผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา ฝึกอบรม 108 อาชีพ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพให้แก่ผู้สนใจ เริ่มต้นจะใช้ระยะเวลา 3 เดือน ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โดยมีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจนเกิดชาติพันธุ์ต่างๆที่สำคัญได้แก่ ไทยอีสาน ไทยข่า ไทยย้อ ผู้ไท ไทยกระโซ่ ไทยกุลา ไทยแสก ไทยกะเลิง และชาวไทยใหม่ หรือชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จึงเป็นเสมือนต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตัว อีกทั้งยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหารที่เน้นการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถกระจายรายได้แก่คนในท้องถิ่นให้มากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเดิม เพื่อเปิดพื้นที่เป็นอุทยานวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด