อเมริกันแอร์ฯ-JALร้องUSAคุ้มครองผูกขาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สายการบิน "อเมริกัน แอร์ไลน์" และสายการบิน "เจแปน แอร์ไลน์" ออกแถลงการณ์ ร้องขอให้กระทรวงการขนส่งสหรัฐฯ คุ้มครองป้องกันการผูกขาดทางธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้สายการบิน ปฏิบัติตามข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกัน

โดยได้ยื่นเรื่องดังกล่าว ต่อกระทรวงการขนส่งญี่ปุ่นแล้ว ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าว จะเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันในตลาดการบินเอเชียที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง 2 สายการบิน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเอื้อต่อการปรับปรุงโครงสร้างของสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ให้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี

อย่างไรก็ตาม สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เพิ่งประกาศขอล้มละลายไป เมื่อเดือนที่แล้ว วางแผนลดเส้นทางที่ทำเงินกำไรได้น้อย และปรับลดพนักงานจำนวน 15,000 อัตรา หรือคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของพนักงานทั้งหมด และยังวางแผนขายสินทรัพย์บางส่วน เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการของสายการบิน