โพลแม่โจ้บอกกุหลาบแดงยังฮิตสุดวาเลนไทน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผลวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบุ ผลสำรวจร้านขายดอกไม้ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ พบว่า ร้อยละ 71.1 เห็นว่า เศรษฐกิจปีนี้ แย่ลงกว่าปีที่แล้ว โดยมีรายได้ลดลง ร้อยละ 73.7

ส่วนดอกไม้ที่ขายดีที่สุด ในช่วงวาเลนไทน์ คือ ดอกกุหลาบ ร้อยละ 59.2 ดอกเบญจมาศ ร้อยละ 23.7 และ ดอกคาเนชั่น ร้อยละ 17.1 สีของดอกไม้ที่ขายดีที่สุดคือ สีแดง ร้อยละ 53.9 สีขาวร้อยละ 28.9 และสีชมพู ร้อยละ 17.1

สำหรับ ราคาขายดอกไม้ ส่วนใหญ่ระบุว่า ขายเท่าเดิมจากปีที่แล้ว คือ 140 ต่อช่อ รองลงมาคือมากกว่า 150 ต่อช่อ ส่วน ลูกค้าที่มาซื้อดอกไม้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.7 เป็นเพศหญิง และอยู่ในกลุ่มวัยทำงาน ร้อยละ 53.9 รองลงมาคือ นักเรียนและนักศึกษา