มทภ.4ไประนองติดตามสถานการณ์ชายแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในเวลา 09.00 น. วันนี้ พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พล.ต.เดชา กิ่งวงษา รองแม่ทัพภาคที่ 4 พ.อ.มนัส คงแป้น ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 (ผอ.รมน.ภาค 4 สย.1) เดินทางเฮลิคอปเตอร์ จังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนของทหาร ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 และ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนแยก 1 ที่หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง โดยมี นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุป สถานการณ์ชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดาระนองและจังหวัดชุมพร จาก พ.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 เสร็จแล้ว ลงเรือเร็วไปยัง เกาะสะระณีย์ หรือเกาะผี อยู่กลางปากแม่น้ำกระบุรี ตรงข้ามจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 ในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว การป้องกันการลักลอบนำพายาเสพติด อาวุธสงคราม และสินค้าหนีภาษี

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายตาสับปะรด หรือ วิทยุเครื่องแดง แจ้งเหตุที่เทศบาลตำบลบางริ้น ซึ่งเป็นเครือข่ายวิทยุภาคประชาชนที่กองทัพภาคที่ 4 ให้การสนับสนุนในการเป็นเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ในการแจ้งเหตุต่าง ๆ ตามแนวชายแดน เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ