วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญา สุโขทัย ก้าวไกลสู่สากล ที่แหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กระตุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดมหกรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญา สุโขทัย ก้าวไกลสู่สากล ที่แหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานโครงการวัฒนธรรม สรรสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาสุโขทัย ก้าวไกลสู่สากล ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นนำภูมิปัญญาที่มีอยู่จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โดยจัดหาพื้นที่ในการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับชุมชนต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยถือเป็นแหล่งมรดกโลกสำคัญที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี จึงเชื่อว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยมากขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน มหกรรมเครื่องสังคโลก เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอ เครื่องเงิน อาหารพื้นบ้าน รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย การแสดงลิเกสืบสานตำนานลิเกไทย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ (13 ก.พ.53) จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 -22.00 น.

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด