เกาหลีใต้เล็งให้ฐานะพลเมืองชาวต่างชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แหล่งข่าวที่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากการพูดคุยกับประธานาธิบดีลี เมียง บัค เมื่อปีที่แล้ว มีการพูดถึงเรื่องการให้ฐานะพลเมืองถาวรกับชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นระบบเดียวกับกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา และตอนนี้ทางเกาหลีใต้เริ่มพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังขึ้น เหตุผลหนึ่งมาจากรายได้ของชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแต่งงานข้ามเชื้อชาติในเกาหลีใต้ เป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนชาวต่างชาติในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่กฎหมายที่จะรองรับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติเหล่านั้นยังมีไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ เกาหลีใต้ยึดเอาระบบกรีนการ์ดของสหรัฐเป็นต้นแบบ เนื่องจากสหรัฐมีจำนวนชาวต่างชาติที่อพยพเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติอีกด้วย