น.1เรียกประชุมตร.ที่ได้ตำแหน่งใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผบช.น. มีบันทึกด่วนที่สุด ลง 11 ก.พ. ถึง รอง ผบช.น. และ ผบก.ทุกนาย แจ้งการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง
บช.น.ที่ 48 - 53 / 2553 ลง 30 ม.ค. และคำสั่ง บก.ต่างๆ ที่แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ระดับ สว.- รอง ผบก. ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัด บช.น.วาระ ประจำปี 2552 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 16 ก.พ. เป็นต้นไปนั้น เพื่อ
ให้การปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ บช.น. จึงกำหนดให้มีการรายงานตัว เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาระดับ บช.น. ในวันอังคารที่ 16 ก.พ. เวลา 10.00 น.
ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!