รมว.วัฒนธรรมเปิดงาน "วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาสุโขทัย ้าวไกลสู่สากล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน "วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาสุโขทัย ก้าวไกลสู่สากล เปิดเวทีสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญา ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสทางธุรกิจ วันนี้ (12 ก.พ.53) นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษในงาน "วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาสุโขทัย ก้าวไกลสู่สากล ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง อุทยานประวัติศาสตร์สุขทัย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 12 16 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเปิดเวทีสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญา ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ชุมชน และประเทศต่อไป กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การสาธิตและการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายใต้โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จาก 23 ชุมชนในจังหวัดสุโขทัย และ 20 ชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง การสาธิตจากศิลปินและช่างฝีมือ มหกรรมสังคโลกสุโขทัย เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอ เครื่องเงิน เครื่องทอง มหกรรมอาหารพื้นบ้านลานพื้นเมือง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ จากหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรม และเยาวชนในจังหวัดสุโขทัยด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด