หัวหน้าส่วนราชการและ อปท.เชียงใหม่ รอบเอวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ล่าสุดทุกภาคส่วนขานรับสู่การเป็นจังหวัดไร้พ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชียงใหม่ รอบเอวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ล่าสุดทุกภาคส่วนขานรับสู่การเป็นจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี เพื่อความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพ นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ "จังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบไร้พุง ในกลุ่มหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้นำในการพิชิตอ้วน พิชิตพุง และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างชุมชนต้นแบบไร้พุง จังหวัดละ 1 แห่ง ทั้งนี้จากการสำรวจหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2552 รอบเอวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนรอบเอวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ขณะที่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุงรอบเอวลดลงร้อยละ 4.5 ชุมชนต้นแบบไร้พุง รอบเอวลดลงร้อยละ 2.9 ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสดูแลสุขภาพตนเอง สร้างความตระหนัก เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน ในปี 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องและยั่งยืน เผยแพร่นวัตกรรมใหม่ ๆ ลดปัจจัยเสี่ยงกับพฤติกรรมที่เป็นภัยกับสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นปฏิบัติตามหลัก 3 อ.คือ อาหารถูกต้องเหมาะสม ออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และอารมณ์ที่มีสติและไตร่ตรอง เกิดความยั่งยืนในพฤติกรรมต่อไป ขณะที่นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข 9 กองโภชนาการ กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญคือการออกกำลังกาย ขณะที่ไขมันที่พุงเป็นไขมันที่อันตรายที่สุด เนื่องจากไขมันบริเวณดังกล่าวจะแตกตัว ก่อให้เกิดอินซูลินในเลือดสูง ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาจากภาวะโรคอ้วน ทั้งไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด