ชม.เร่งประเมินการเคลื่อนไหวคนเสื้อแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน. จังหวัด เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในพื้นที่ และเตรียมพร้อมรับการเคลื่อนไหวของมวลชน

โดยกล่าวว่า เป็นการประชุม เพื่อประเมินสถานการณ์ตามปกติ และตามกรณีที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. และมวลชนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวปิดล้อมสถานที่ราชการ เพื่อกดดันรัฐบาลในช่วงเวลานี้ และ จ.เชียงใหม่ ก็เป็น 1 ใน พื้นที่เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้ขณะนี้จะยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่า ไม่หนักใจ หากประชาชนเข้าใจและมีการแสดงออกตามกฎหมาย เชื่อว่า ไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรง เพราะเคยมีบทเรียนมาแล้ว

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพร้องกันว่า จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการข่าว และให้ทุกพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน ไม่ให้สับสนกับข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตลอดเวลา และมีประชาชนคล้อยตาม โดยเฉพาะคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้