จ.อุตรดิตถ์ เชิญชวนประชาชนรับบริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนประชาชนรับบริการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่อำเภอท่าปลา นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน โดยจะนำบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการแก่ประชาชนเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 กำหนดออกให้บริการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่โรงเรียนนิคมประชาสงเคราะห์ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ผู้เจ็บป่วย ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ให้บริการวิชาการด้านการเกษตร การประมงและเลี้ยงสัตว์ การให้บริการต่อทะเบียนรถและใบขับขี่ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขต ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา และใกล้เคียงไปรับบริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด