ทีเอ็มซี เผยผลสำเร็จสนับสนุนธุรกิจโรงแรมระดับเล็กทำเว็บไซด์ พบสร้างยอดขายได้กว่า 40 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทีเอ็มซี เผยผลสำเร็จสนับสนุนธุรกิจโรงแรมระดับเล็กทำเว็บไซด์ พบว่าสร้างยอดขายช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีได้กว่า 40 ล้านบาท พร้อมต่อยอดสนับสนุนธุรกิจโฮมสเตย์รองรับผู้บริโภคแนวใหม่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ระบบไอทีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กระดับ 1-3 ดาวว่า ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี หรือ TMC ได้สนับสนุนธุรกิจการโรงแรมจำนวน 312 รายทั่วประเทศ สร้างเว็บไซด์แนวใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งมีการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาการสร้างเว็บไซต์ หรือปรับแต่งเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมติดตามและประเมินผลทางธุรกิจ รวมถึงการนำเทคนิคการทำการตลาดเข้าประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ พบว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดึงยอดนักท่องเที่ยวจากเว็บไซด์ โดยมียอดขายจากช่องทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.49 คิดเป็นเงิน 42 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ โดยคาดหวังว่าจะดำเนินโครงการนี้อีก โดยเน้นการทำการตลาดออนไลน์เฉพาะเจาะจงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างการใช้ Twitter และ Facebook เพื่อเป็นช่องทางติดต่อและทำประชาสัมพันธ์กับลูกค้าที่สนใจ ซึ่งขณะนี้พบว่าธุรกิจการโรงแรมบางแห่งเริ่มดำเนินการไปแล้วและพบว่าใช้ได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในอนาคต ทีเอ็มซี ได้มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคแนวใหม่ หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยพบว่านักธุรกิจกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังมีความรู้และความเข้าใจในการทำตลาดแบบออนไลน์ไม่มากนัก ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการโฮมสเตย์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า มีจำนวน 115 แห่งทั่วประเทศที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือร่วมกัน เพื่อต่อยอดโครงการต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด