พิจิตรรณรงค์ซื้อเนื้อสัตว์ตรุษจีนปลอดภัย

พิจิตรรณรงค์ซื้อเนื้อสัตว์ตรุษจีนปลอดภัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอโพทะเล และ นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัยฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2553 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้สวมชุดกันเปื้อนของแม่ค้า ออกเดินรณรงค์ไปตามร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ประกอบไปด้วยร้านเนื้อสุกร และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งแจกชุดกันเปื้อนให้แม่ค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้มีความตระหนักถึงความสะอาดปลอดภัย ในการจำหน่ายเนื้อสัตว์แก่ผู้บริโภค รวมถึงสถานที่จำหน่าย(เขียงสำหรับชำแหละ)ให้สะอาด ถูกหลักอนามัย น่าซื้อ เป็นการสร้างความมั่นใจ ในการบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย

อีกทั้ง เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก นอกจากนี้ ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ปีกสะอาดปลอดภัย จากไข้หวัดนก จากร้านที่มีป้ายรับรองความมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ อีกทั้ง ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ปีก ที่มีข้อรัดเท้ารับรองจากกรมปศุสัตว์ เพื่อความปลอดภัย สำหรับกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับประทานไก่ทอดรับรองความปลอดภัยโชว์แก่ผู้บริโภค อีกทั้ง มอบเกียรติบัตร ของสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดพิจิตร รับรองได้แก่ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย