www.ilaw.or.th

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

จัดงาน ID Change: ตลาดนัดกฎหมายประชาชน

มีกิจกรรมการประกวดเสนอความคิดเห็น

ส่งเสริมให้เยาวชนฝึกตั้งคำถามกับสภาพสังคม

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2553

สนใจไปร่วมงานคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด