14 ก.พ.พิสูจน์จีที 200

เจ๋งหรือจอดเดี๋ยวก็รู้

ถือฤกษ์วันแห่งความรัก เป็นวันเฉลยประสิทธิภาพของเครื่องตรวจหาระเบิดจีที 200 ที่คาใจคนหลาย ๆ คนโดยเฉพาะกับนักวิชาการที่ออกมาฟันธงว่าเครื่องนี้ใช้ไม่ได้!!

ในที่สุด.... หลังจากประชุมกันมา 2 ครั้ง คณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาระเบิดจีที 200 ทั้ง 20 คน ที่แต่งตั้งโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ก็มีมติให้จัดทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจีที 200 ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประธานคณะกรรมการชุดนี้บอกว่า เนื่องจากเวลาน้อยจึงตรวจสอบเฉพาะในกรอบของมติ ครม. คือ ประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ หรือหลักการทำงานของตัวเครื่องที่ต้องทดสอบในห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์และเคมี

ย้ำ...ทดสอบในกรอบของความเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะเลขานุการและโฆษกคณะกรรมการฯ อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบงต้นว่า ใช้เทคนิคที่เรียกว่า ดับเบิ้ลบายเทสต์

โดยจะใช้วัตถุตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง ทดสอบจำนวน 20 ครั้ง ทดสอบในตัวอาคารปิด ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งขนาด 50 x 50 เมตร

คณะกรรมการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ทีม ทีมแรก มี ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ซึ่งจะเป็นผู้นำสารตัวอย่างที่ติดหมายเลขไปใส่ไว้ในกล่องเปล่าไม่ระบุหมายเลขทั้ง 4 กล่องขั้นตอนนี้มีเพียงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์คนเดียวเท่านั้นที่ทราบว่าสารตัวอย่างหมายเลขใดคือระเบิดจริง ซึ่งหลังจากบรรจุกล่องเรียบร้อย มีการบันทึกข้อมูลงในเอกสารปิดผนึก ประธานฯ จะออกจากพื้นที่ทดสอบทันที

ส่วนทีมที่ 2 มี ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการสุ่มวางอุปกรณ์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าทีมซ่อน ซึ่งจะมีการสุ่มจับหมายเลขจากลูกปิงปองเพื่อกำหนดที่ข้างกล่อง และนำไปวางไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งห่างกันไม่น้อยกว่า 30 เมตร

และทีมที่ 3 เรียกว่าทีมค้น หา มี พ.อ.ทวีศักดิ์ จันทราสินธุ์ ผบ. หน่วยอีโอดี เป็นประธานในการตรวจค้น แบ่งเป็นทีมย่อย 10 ทีม ทีมละ 2 คน มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจีที 200 ตรวจค้นทีมละ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลทดสอบจำนวน 20 ครั้ง

สามารถค้นหาได้โดยไม่จำกัดเวลา คาดว่าใชลาทีมละไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง

ขจัดปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใส หรือเตรียมการไว้ก่อน ทั้งทีมซ่อนและทีมค้นหา ไม่มีสิทธิได้เจอกัน และไม่สามารถออกจากพื้นที่ ทดสอบที่เตรียมไว้ได้ก่อนที่ การทดสอบจะเสร็จสิ้น

เครื่องจีที 200 จำนวน 10 เครื่อง รวมถึงสารประกอบวัตถุระเบิดซีโฟร์จำนวน 20 กรัม ที่นำมาใช้ในการตรวจสอบครั้งนี้ทางทหารจะเป็นผู้จัดหา

คาดว่า การทดสอบครั้งนี้ อาจใช้เวลาทดสอบนานตลอดทั้งวัน และอาจต่อเนื่องถึงวันที่ 15 ก.พ. ซึ่งผลที่ได้จะนำมาสรุป วิเคราะห์ประมวลผล ก่อนนำเสนอให้ครม.ในวันที่ 16 กพ.ต่อไป

เรียกว่าทันพอดี 2 สัปดาห์ กับกรอบระยะเวลาในค้นหาข้อเท็จจริง ผลสรุปที่ได้ต้องรายงาน ครม.ในวันที่ 16 ก.พ.

ส่วนผลจะออกมาอย่างไร ฟันธงได้หรือไม่ ...ต้องลุ้นในวันแห่งความรักซึ่งตรงกับตรุษจีนพอดี!!!.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด