แพทยสภารับรองหลักสูตรแพทย์ มศว.

วันนี้( 11 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.อำนาจ กุสลานันท์ อุปนายกแพทยสภา กล่าวภายหลังประชุมแพทยสภา ว่า ที่ประชุมได้มีมติรับรองหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ตามที่ได้มีการอนุมัติไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นว่าเป็นหลักสูตรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการแพทย์ในหลักสูตรปกติ อีกทั้งไม่มีข้อมูลใหม่มานำเสนอ และแพทย์บางคนที่คัดค้านก็ไม่ได้มาให้ข้อมูล

ด้าน นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า มติแพทยสภาเป็นการยืนยันในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งการที่ มศว.จะเปิดดำเนินการได้นั้น จะต้องทำตามเงื่อนไขที่แพทยสภากำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน คือ 1.รับเฉพาะนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 2.นักศึกษาแพทย์ที่เรียนจบต้องใช้ทุ่นเดียวกับภาคปกติ 3 ปี 3.จะต้องประสานความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยก่อน และ 4. ต้องรายงานการดำเนินหลักสูตรต่อแพทยสภาทุกๆ 6 เดือน ส่วนการเปิดหลักสูตรนานาชาตินั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และแพทยสภา.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด