สตช.ให้บช.น.ติวเข้มภาษาอังกฤษตร.ในหน่วย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือด่วนมาถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในเรื่องการทดสอบความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงาน และจัดตั้งข้าราชการตำรวจ มาดำรงตำแหน่ง
ในสังกัดกองกำกับการ 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการนักท่องเที่ยว ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม แก่การปฏิบัติหน้าที่ โดยผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ ของกองบังคับการ