สภาเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ใช้เวลาอภิปรายเกือบ 4 ช.ม. ในการประชุมร่วมรัฐสภา ที่ประชุมก็ได้ลงมติเห็นชอบความเข้าใจ 3 ฉบับ ประกอบด้วย บันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐประชา
ธิปไตยประชาชนลาว บันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลแห่งเติร์กเมนิสถาน และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี โดยสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจทั้ง 3 ฉบับ เป็นการให้ความร่วมมือ ว่าด้วยการเดินอากาศ ระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่าย และการบินผ่านอาณาเขต รวมถึงการตกลงเกี่ยวกับความจุความถี่ของบริการ ทั้งนี้ สมาชิกส่วนใหญ่ อภิปรายตั้งข้อสังเกตความผิดปกติ ในการยกเลิกให้บริการของสายการบินไทย เส้นทางระหว่างการบินเส้นทางไทย - ลาว และบริษัทแอร์เอเซีย ซึ่งเป็นบริษัท สายการบินต้นทุนต่ำ มาให้บริการแทน

ขณะที่ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า เกิดจากปัญหาการขาดทุน จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากนั้น เป็นการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีในระบบการยอมรับร่วม ในข้อมูลการประเมินสารเคมีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี โดยสมาชิกได้แสดงความเห็นอย่างหลากหลาย และใช้เวลาการแสดงความเห็นกว่า 1 ช.ม. นายประสพสุข บุญเดช ทำหน้าที่เป็นประธานในขณะนั้น เห็นว่า สมาชิกได้ใช้เวลาการประชุมมานานแล้ว จึงสั่งเลื่อนการประชุม และปิดการประชุม เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา โดยให้มีการลงมติในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไป โดยนายชัย
ชิดชอบ ประธานรัฐสภา จะเป็นผู้กำหนดวัน และเวลาดังกล่าว