สาทิตย์ กำชับหน่วยงานในสังกัด กปส. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความรู้สึกส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความรู้สึกส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำกับสื่อของรัฐ กล่าวต่อประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์จังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้แจกแจงถึงข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสงบสุขภายในประเทศ และสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมนี้ได้ รวมถึงสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน โดยเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหา ที่สำคัญของรัฐ ซึ่งเกิดจากส่วนกลางผ่านรูปแบบต่างๆ และจะมีทีมงานลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและให้กำลังใจหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง โดยไม่นำความรู้สึกส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อปกป้องสถาบันของประเทศและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด