ผลการศึกษาในสหรัฐพบว่าฝุ่นละอองและควันจากการถล่มของอาคารเวิร์ลด์ เทรด เซ็นเตอร์ในเหตุวินาศกรรม 11กัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการศึกษาของสหรัฐพบว่า ฝุ่นละอองและควันจากการถล่มของอาคารเวิร์ลด์ เทรด เซ็นเตอร์ในเหตุก่อวินาศกรรม 11 กันยายน ปี2544 เป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดศีรษะหลายปีต่อมา โดยการศึกษากับประชาชน 765 คน ที่ลงทะเบียนยังศูนย์สุขภาพสิ่งแวดล้อมเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ แห่งโรงพยาบาลเบลวู หลังเหตุการณ์ผ่านไปถึง 7 ปี และเป็นผู้ที่ไม่เคยมีอาการปวดศีรษะก่อนเกิดเหตุวินาศกรรมดังกล่าว พบว่า ผู้ที่เคยสัมผัสฝุ่นละอองเวิร์ลด์ เทรด เซ็นเตอร์จะมีอาการปวดศีรษะมากกว่าผู้ที่ไม่เคยสัมผัสเล็กน้อย นอกจากนี้ ผู้ที่ปวดศีรษะยังมีอาการหายใจลำบาก หายใจไม่ออกระหว่างการออกกำลังกาย มีเสมหะหรือเป็นโรคไซนัสหลังเกิดเหตุวินาศกรรมด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด