สุเทพ สั่งย้ายทัณฑสถานบำบัด มหาวิทยาลัย เวนคืนอาคารที่ขัดสภาพภูมิทัศน์ที่อยู่ในกลางเมืองอยุธยาพันกว่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการอำนวยการฯพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สั่งย้ายทัณฑสถานบำบัด มหาวิทยาลัย และเวนคืนอาคารที่ขัดสภาพภูมิทัศน์ที่อยู่ในกลางเมืองอยุธยามรดกโลก 1,810 ไร่ พร้อมยืนยันจัดการบริหารพื้นที่โดยยึดหลักชุมชนอยู่ร่วมกับมรดกโลก นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและควบคุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยกรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำข้อกำหนดเพื่อคงความเป็นมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแผนงบประมาณปี 2554 เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย งบปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนของกรมศิลปากร จำนวน 144 ล้านบาท กรมราชทัณฑ์ 800 ล้านบาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 33 ล้านบาท เทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา 148 ล้านบาท และกระทรวงศึกษาธิการ 503 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,628 ล้านบาท โดยมีมติเสนอแผนดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อไป ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นว่า จะมีการย้ายหน่วยงานราชการและสถานศึกษาบางส่วนออกจากพื้นที่ใจกลางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Core zone) จำนวน 1,810 ไร่ ได้แก่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา พร้อมกับปรับแก้ไขข้อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และไม่ให้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่ใจกลางอยุธยา หากมีการก่อสร้างต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร รวมทั้งอาจจะมีการเวนคืน และทุบอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิทัศน์ โดยจะมีการประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนมีนาคม โดยการบริหารงานทั้งหมดจะยึดหลักชุมชนอยู่ร่วมกับแหล่งมรดกโลก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด