อิสระเปิดงานความมั่นคงที่ดินและที่อาศัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในงานความมั่นคงที่ดิน และการที่อยู่อาศัยด้วยไทยเข้มแข็งภาคตะวันตกโดยมี นายภูมิชัย กิตติพัฒนาการุณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมศูนย์ราชการร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของทางรัฐบาล ที่ได้กำหนดมาตรการดำเนินงานด้านสังคม และ คุณภาพชีวิต อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจัดการที่ดินทำกินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพการอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น สำหรับจังหวัดนครปฐม มีชุมชนผู้มีรายได้น้อย ที่เดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 72 ชุมชน รวม 5,927 ครัวเรือน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ คือเป็นชุมชนห้องเช่า เช่าที่ปลูกบ้าน ปัญหาการบุกรุกที่ดิน และปัญหาน้ำท่วม

และในส่วนของจังหวัดนครปฐม มีการดำเนินการในชุมชนนำร่อง จำนวน 3 ชุมชน 117 ครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองงูเหลือม และองค์การบริการส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!