กรมป่าไม้รับคืนเขายายเที่ยงแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศบริเวณหน้าบ้าน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีบนเขายายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในหลายจุดแล้ว มีข้อความติดประกาศว่า "ห้ามเข้า กรมป่าไม้รับมอบพื้นที่แล้ว ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้" โดยปิดประกาศที่บริเวณประตูทางเข้า เสารั้ว และกำแพงอีกหลายจุด โดยบรรยากาศรอบบ้านพบว่า ประตูถูกล็อกด้วยโซ่ ป้อมยามวางเปล่า ไม่มีคนอยู่ และภายในรั้วไม่พบใคร

ทั้งนี้ นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ตามปกติเมื่อรับคืนที่ดินมาแล้ว กรมป่าไม้ก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปฟื้นฟู และดูแลรักษาพื้นที่ต่างๆ ที่คืนมานั้น ให้มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ต่อไป