ทชม.เพิ่มมาตรการคุมเข้มยาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ศุกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจในการป้องปรามและป้องกัน ผู้ลักลอบนำยาเสพติดที่อากาศยาน เพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11-14 ก.พ. ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด อาจฉวยโอกาสลำเลียงยาเสพติด ปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยว

โดยมี นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกัน การลักลอบนำยาเสพติดขึ้นอากาศยาน โดยเฉพาะ ช่วงเทศกาลที่มีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถตรวจค้นได้ทุกคน จึงต้องมีการข่าวที่ดีด้วย

ขณะที่ ว่าที่เรืออากาศโท วิศิษฐ์ อิ้วประภา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) กล่าวว่า การปฏิบัติการตรวจเข้มผู้โดยสารและสัมภาระ ในเส้นทางที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะเส้นทางจากอำเภอปายและอำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนำ สุนัขตำรวจมาช่วย จากเดิมที่ใช้เจ้าหน้าเป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตัดตอนเส้นทางลำเลียงทางอากาศให้ได้ผลต่อไป