กรมประชาสัมพันธ์ เน้นการการนำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบด้าน และทำงานร่วมกับสื่อมวลชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ เน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบด้าน และทำงานร่วมกับสื่อมวลชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติ

วันนี้ (11 กพ.53) ที่ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 โดยกล่าวว่า ในยุคของเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน ขอให้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงทุกมุมมองอย่างรอบด้าน งดการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ ที่สำคัญต้องคำนึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ ของนักสื่อสารมวลชนที่ดี และขอให้ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับสื่อมวลชนในท้องถิ่น เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร นโยบายภาครัฐ ไปยังประชาชนทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด