ผู้ว่าฯเชียงใหม่ระดมแก้ปัญหาหมอก-ควัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม วาระคนเชียงใหม่ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและนักวิชาการ จาก 7 สถาบัน เข้าร่วมเพื่อผลักดันเหตุการณ์แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ใน จ.เชียงใหม่ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เนื่องจากกลางเดือนกุมภาพันธุ์ ถึง กลางเดือนเมษายนนี้ จะเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศเอื้อต่อการสะสมของหมอกควัน ประกอบกับ ยังมีปัญหาไฟป่าและการเผา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการว่า ในช่วงที่ จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยว หายไปร้อยละ 10-25 หรือไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้ขณะนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศ Air Quality Index (AQI) และ PM10 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากพบ ปัญหาไฟป่า และ จุดฮอทสปอร์ต หรือ จุดความร้อน เพิ่มในพื้นที่ป่าจังหวัดภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ทำให้ต้องระดมทุกภาค ส่วนขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป