ปปง.ประสานดีเอสไอตรวจสอบท่อส่งเงินแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงกรณีที่ หน่วยงานความมั่นคง พบเงินจำนวนมากถูกโอนจากเส้นทางการเงินจากต่างประเทศ และ
ในประเทศ เข้าบัญชีบุคคลที่เป็นแกนนำระดับสูงของกลุ่มคนเสื้อแดงว่า ปปง. พร้อมดำเนินการกับรัฐบาลร้องขอ เพราะมีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งหากสถาบันการเงินพบข้อมูลการเคลื่อนไหว ของการทำธุรกรรมทาง
การเงินที่ผิดปกติ ต้องส่งให้ ปปง. เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติ และตรวจสอบเส้นทางการเงินทันที ว่า บัญชีดังกล่าวถูกแจกจ่ายไปยังบัญชีของบุคคลใด

ขณะที่ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี ดีเอสไอ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักคดีการเงินการธนาคารติดตามข้อมูลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แม้จะยังไม่ได้รับการร้องขอจากรัฐบาล เนื่องจาก ดีเอสไอ มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริง ว่า เงินที่ถูกส่งมาถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด ดีเอสไอ จะเข้าไปสอบสวนดำเนินตามกฎหมายทันที