โจ๋สระแก้วนิยมมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ เป็นวันที่วัยรุ่นไทยมีค่านิยมผิดๆ เกี่ยวกับความรัก และสระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่พบแนวโน้มวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรสูง นอกจากนี้ ยังพบว่า วัยรุ่นสระแก้ว มีแนวโน้มตั้งครรภ์ และคลอดบุตรมากขึ้นด้วย เพราะจากสถิติจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตรสูงเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ และที่น่าตกใจ
คือในบรรดาหญิง ที่มารับบริการตรวจครรภ์ในโรงพยาบาล ส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยพบว่า เกือบครึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น อายุน้อยสุด 14 ปี ซึ่งทางจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งหามาตรการดำเนินการแก้ปัญหานี้ อย่างเร่งด่วนต่อไป