ภาค3คุมเข้มเสื้อแดง6จังหวัดอีสานล่าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.อำนาจ อันอาตม์งาม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ในฐานะโฆษกตำรวจภูธรภาค 3 เปิดเผยว่า ทางตำรวจภูธรภาค 3 ได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนจำนวน กว่า 20,000 นาย เพื่อทำหน้าที่ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่างๆเป็นพิเศษ 6 จังหวัด ที่พบว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยนครราชสีมา , ชัยภูมิ , ยโสธร , ศรีสะเกษ , สุรินทร์ , และอุบลราชธานี โดยยกเว้นจังหวัดบุรีรัมย์ และอำนาจเจริญ ซึ่งมาตรการในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 3 นั้น
จะเน้นหนักในเรื่องมาตรการด้านการข่าว และมาตรการด้านการจัดเตรียมกำลัง เพื่อที่พร้อมปฏิบัติการได้ทุกเมื่อ รวมถึงแผนการปฏิบัติการต่างๆ ในเรื่องของแผนการป้องกันและแผนการเผชิญเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้