รมช.ศธ. เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งองค์กรดูแลการรับตรงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งองค์กรดูแลการรับตรงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้ทันในปี 2554 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายอนันต์ วรธิติพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ถึงเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะระบบแอดมิสชันส์ ว่า ที่ประชุมได้เสนอความเห็นเรื่องการจัดสัดส่วนของการสอบ เวลาการจัดทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) รวมทั้งการคิดคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และความไม่หลากหลายในการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย โดยตนเองได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้เคยนำมาประชาพิจารณ์กันหลายครั้งแล้ว และการแอดมิสชั่นส์เป็นหน้าที่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมีมติชัดเจนแล้วว่าในปีการศึกษา 2553-2554 จะไม่มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์ใดๆ ทั้งสิ้น นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า ข้อเสนอของที่ประชุมที่ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลระบบรับตรงโดยเฉพาะนั้น ตนเองได้ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้ดำเนินการจัดตั้งรูปแบบองค์กร ที่จะรวบรวมกระบวนการรับตรงมาอยู่ที่จุดเดียวกันอยู่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เบื้องต้นทราบว่าเหลือการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่วนมหาวิทยาลัยกลุ่มอื่นๆ นั้นส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการ อย่างไรก็ตามเมื่อรับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้น จะมีการไปรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง นักวิชาการ และผู้ที่สนใจด้วย เพื่อให้การดำเนินการเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ทันในปี 2554

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด