ขนส่งสุโขทัยยกระดับบริการรถสาธารณะ สร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งจังหวัดสุโขทัยจัดอบรมพนักงานขับรถสาธารณะ เพื่อยกระดับบริการ สร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย วันนี้ (10 ก.พ.53) นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด โครงการยกระดับบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยได้จัดอบรมพนักงานขับรถสาธารณะในจังหวัดสุโขทัย 100 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานขับรถสาธารณะ ให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี มีความพร้อม มีความปลอดภัยในการบริการด้วยมาตรฐาน และความเป็นธรรม สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการรณรงค์ และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง สำหรับการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ และกฎจราจร ตลอดจนอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้พนักงานขับรถสาธารณะสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับพนักงานขับรถสาธารณะในระดับหนึ่งด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด