สภาวุ่นอีกประท้วงไม่ลงชื่อเข้าประชุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ที่มี นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
ได้เกิดความวุ่นวายขึ้น เมื่อ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ แจ้งประธานว่า น.พ.ประสิทธิ์
ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ไม่ได้เซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม จึงไม่มีสิทธิ์อภิปรายในห้องประชุม ทำให้ น.พ.ประสิทธิ์ โต้แย้งว่า
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. และไม่ผิดข้อบังคับ นายชัย จึงแจ้งว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส.ส. ต้องรับผิดชอบตนเอง

ก่อนที่ นายชัย จะสั่งตรวงสอบองค์ประชุมด้วยการเสียบบัตรแสดงตนและการนับองค์ประชุม ตามข้อบังคับที่ 25 ที่ให้เจ้าหน้าที่
นับตัวบุคคลเพื่อเปรียบเทียบ ซึ่งผลที่ออกมามี ส.ส. เสียบบัตรแสดงตน 256 คน ขณะที่ เจ้าหน้าที่นับได้จำนวน 254 คน ทั้งนี้ได้เกิดการประท้วงของฝ่ายค้าน ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ นายชัย จะนำวิธีดังกล่าวมาใช้ ทำให้ ส.ส. ฝ่ายค้านจำนวนหนึ่ง ไม่พอใจและเดินออกจากห้องประชุม จากนั้น ก็ได้เกิดการตอบโต้ไปมา ระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด นายชัย ได้สั่งยุติความวุ่นวายและเริ่มดำเนินการประชุมต่อ เนื่องจากได้ตรวจสอบองค์ประชุม ทั้ง 2 วิธีแล้ว
พบว่า มีองค์ประชุมครบ