ยะลา จัดวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธาน ในพิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาอาสาสมัครรักษาดินแดน พร้อมกันนี้ สมาชิกอาสาสมัครรักษา
ดินแดน ได้กล่าวคำปฎิญาณตน หลังจากนั้นประธานในพิธี ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จำนวน 26 นาย และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกอาสาสมัครฯ จำนวน 17 ทุน

ในการเดินสนามครั้งนี้ ได้มีสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ร่วมด้วย กลุ่มพลังมวลชนทั้ง อรบ. ชรบ. และอาสาสมัครทหารพราน เข้าร่วมเดินสวนสนามครั้งนี้ จำนวนกว่า 3,000 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังกล่าวว่า เนื่องในวันที่ระลึก วันสถาปนาอาสารักษาดินแดนของจังหวัดยะลา ซึ่งได้จัดพิธีสวนสนามเป็นประจำทุกปี ซึ่งกำลังอาสาสมัครเหล่านี้ เป็นกำลังที่คอยช่วยเหลือทางราชการ
ทั้ง เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ