ทนายโอ๊ค-เอมยื่นแถลงปิดคดียึด7.6หมื่นล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกิตติพร อดุลรัตน์ ทนายความของ นายพานทองแท้ และ น.ส.พิณทองทา ชินวัตร บุตรชาย และบุตรสาว ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้คัดค้านในคดียึดทรัพย์ 7.6 หมื่นล้านบาท ของพ.ต.ท.ทักษิณ ที่ให้ตกเป็นของแผ่นดิน เตรียมนำเอกสารหลักฐานยื่นคำแถลงปิดคดี ในส่วนของบุคคล ทั้ง 2 แด่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในวันนี้ เวลา 10.00 น. โดยประเด็นคำแถลงปิดคดีนั้น จะยืนยันว่า ทรัพย์สินจำนวน 4 หมื่นล้านบาท ของผู้คัดค้านทั้ง 2 ที่ถูกยึดในชั้นคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. ได้มาโดยสุจริต ไม่ใช่นอมินี ของ พ.ต.ท.ทักษิณ และเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อน ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเนื้อหาของคำแถลงปิดคดี จะมีความยาวอยู่ ประมาณ 60 หน้า