ชาวบุรีรัมย์ ขอโฉนด สค.1 ทะลุแสนรายแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนที่นำหลักฐาน สค.1 มาร่วมขอออกโฉนดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่ 11 สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ รวมขณะนี้มี ผู้มายื่นขอออกโฉนดแล้วกว่า 146,000 ราย ทั้งที่ทั้งจังหวัด มีผู้มีหลักฐาน สค.1 อยู่กว่า 170,000 ราย และจากการตรวจสอบมีที่ดิน ประมาณ 2,000 แปลง ที่ยังไม่มายื่นขอออกโฉนด จะต้องเข้าสู่กระบวนการศาล เพื่อนำหลักฐานมายื่นประกอบการเพื่อขอออกโฉนด ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน มีประชาชนที่มีหลักฐานการครอบครองที่ดินทับที่สาธารณะ กว่า 5,000 แปลง ได้นำเอกสารมายื่นแต่ต้องรอการพิสูจน์สิทธิ์ว่าการประกาศที่สาธารณะนั้น ก่อน หรือ หลัง การออกหลักฐาน สค.1 ต่อไป