อาชีวะหวั่นนโยบายรับ นร.ม.4

กระทบอาชีวะรับเด็กไม่ถึงเป้า

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ ทวงถามเรื่องงบประมาณเรียนฟรีในปีการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่ามีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ออกกลางคันถึงร้อยละ 30 ซึ่งต้องมีงบฯเหลือกว่า 700 ล้านบาทว่า งบฯที่รมช.ศึกษาธิการทวงถามนั้น เป็นงบฯที่ใช้ในภาคเรียนที่ 1/2552 ซึ่งโดยหลักการตามระเบียบสำนักงบประมาณได้อนุญาตให้สถานศึกษาสามารถนำงบฯเหลือจ่ายไปใช้ในหมวดเดียวกันได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ ได้สอบถามไปยังสถานศึกษาทุกแห่งแล้วว่านำงบฯ เหลือจ่ายไปใช้อะไรบ้าง และมีเหลือเท่าใด แต่ยังไม่ได้ข้อมูลกลับมา

ดร.พรหมสวัสดิ์ กล่าวถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอน ม.ปลาย รับนักเรียนที่จบ ม.3 และต้องการเรียนต่อ ม.4 ในโรงเรียนเดิมทุกคนว่า เรื่องนี้ต้องมีการ ทบทวน เพราะส่งผลกระทบถึงการรับนักศึกษาของ สอศ. ดังนั้น ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการตนจะนำเข้าไปหารืออีกครั้ง

ความจริงสัดส่วนการรับนักเรียน ม.4 และ ปวช. เราได้มีการตกลงกันแล้วว่าจะให้ได้ 50:50 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ต้องช่วยดูแลให้เป็นไปตามที่ตกลงกันด้วย ถ้าสพฐ.รับหมด ทาง สอศ.ก็ได้รับผลกระทบ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบแนะแนวที่อ่อนมากทั้งในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องยกเครื่องระบบแนะแนวทั้งระบบ ดร.พรหมสวัสดิ์กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด