ประธานาธิบดีไต้หวันระบุจีนมีความสำคัญด้านการค้าต่อไต้หวัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานาธิบดีหม่า ยิง-เจียว ของไต้หวันแถลงวันนี้ว่า ไต้หวันจำเป็นต้องทำข้อตกลงการค้ากับจีน ถึงแม้หลายฝ่ายเตือนว่า ไต้หวันอาจจะต้องพึ่งพาจีนมากขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ผู้นำไต้หวันยังหวังที่จะทำให้เกาะไต้หวันกลายเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนในเอเชีย-แปซิฟิกด้วย โดยจะเป็นสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคนี้สำหรับสถานประกอบการทั้งภายในท้องถิ่นและต่างประเทศ นายหม่า อ้างด้วยว่า ข้อตกลงความร่วมมือและกรอบงานทางเศรษฐกิจหรือ อีซีเอฟเอ.ที่จะทำกับจีนจะช่วยสร้างงานภายในไต้หวันถึง 260,000 ตำแหน่งและช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขึ้นอีกร้อยละ 1.7 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสภากิจการแรงงานไต้หวันที่ระบุว่า แรงงานไต้หวันประมาณ 47,000 คนจะต้องตกงานถ้าไต้หวันไม่ทำข้อตกลงดังกล่าวกับจีน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด